Collabim SEO nástroj pre optimalizáciu

Collabim SEO nástroj pre optimalizáciu

Collabim-logo-400x400

Collabim nie je priamo nástroj na sledovanie návštevnosti webovej stránky, ale predovšetkým pomáha s meraním pozícií kľúčových slov a s hľadaním kvalitných webov pre linkbuilding a následné reportovanie.

Odkazy: linkbuilding je hlavnou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače. Collabim umožňuje mať prehľad o všetkých získaných spätných odkazoch. Je možné definovať názov odkazu, anchor text,  dokedy bude odkaz smerovať na webovú stránku a vypĺňať poznámky jednotlivých odkazov. Pokiaľ sa odkazy správne začlenia do rôznych kategórii a vyplnia sa im príslušné polia, je možné získať dokonalý prehľad o všetkých spätných odkazoch.

Kľúčové slova: kľúčové slova sú najdôležitejšou sekciou Collabim. Je možné nastaviť všetky dôležité kľúčové slová, ktoré súvisia s webovou stránkou, a sledovať ich pozície vo vyhľadávači Google.

V prvom kroku je potrebné importovať všetky kľúčové slová do nástroja Collabim. Je ich možné importovať buď z excel súboru, alebo priamo importovať z Google Analytics alebo Adwords. Po pridaní kľúčových slov Collabim následne vyhodnotí ďalšie relevantné kľúčové slová, ktoré je možné použiť. Potom nástroj začne zisťovať pozície jednotlivých kľúčových slov na dennej báze. Pokiaľ sa nejaké pozície zmenia, nástroj ich začne zaznamenávať a všetky výsledky je možné zobraziť v prehľadnom grafe.

Ďalšou výhodou je prepojenie s Google Analytics, takže je možné v Collabim sledovať takmer všetky štatistiky o kľúčových slovách, ktoré ponúka Google Analytics. Je možné sledovať mieru okamžitých odchodov, návštevnosť kľúčových slov,  počet stránok za návštevnú dobu a podobne.

Site finder

Súčasťou nástroja je aj Site Finder. Je to poradca pri zisťovaní vhodných spätných odkazov. Site Finder vyhľadáva podobné webové stránky alebo internetové obchody, analyzuje ich spätné odkazy a následne vyhodnotí a pridelí im určitý počet bodov.  Podľa získaného skóre jednotlivé stránky radí do prehľadnej tabuľky. Collabim následne odporučí všetky podstránky na webovej stránke, z ktorých by mali byť získané spätné odkazy.

Analýza stránok

  • Collabim umožňuje analyzovať technický stav webovej stránky,
  • analýza obsahu – môže napovedať, aké kľúčové slová na jednotlivých stránkach chýbajú,
  • kontrola titulkov, nadpisov a popisov – základný prehľad, či sú tieto informácie vyplnené,
  • kontrola chýb a presmerovaní – kontroluje rýchlosť, veľkosť stránok a vracia HTTP stavový kód.

Pravidelné reporty

Vytváranie reportov na pravidelnej báze je veľmi dôležité pre udržanie prehľadu. V Collabim je možné nastaviť, za aký časový interval bude generovať a posielať reporty. Zasielanie reportov je možné nastaviť na email a zvoliť si vhodný formát.