Content Experiments A/B testovanie webovej stránky

Content Experiments A/B testovanie webovej stránky

ab testovanie

Ide o nástroj, ktorý je implementovaný priamo v Google Analytics a umožňuje A/B testovanie webovej stránky.  Ide o navrhnutie dvoch verzií webových stránok, ktoré sa môžu líšiť napríklad len vo farebnosti, nadpisoch, štruktúre alebo môže byť stránka úplne inak graficky navrhnutá. Z testovania je možné zistiť, ktoré úpravy boli efektívne, prípadne ktoré úpravy je vhodné vrátiť späť. Ďalej poradí, ktorý text alebo grafický variant webovej stránky lepšie predáva. Výsledným procesom by malo byť zvýšenie dokončenia určitého cieľa – konverzie. Nastavenie Content Experiments v Google Analytics je veľmi jednoduché, ale na začiatku je potrebné mať prepracované všetky varianty webových stránok alebo mobilných aplikácii ktoré budú testované.

V Google Analytics kliknite na Správanie -> Experimenty -> Vytvoriť experiment:

Názov experimentu

Pri samotnom vytvorení experimentu je potrebné vyplniť formulár. Názov experimentu by mal byť jednoduchý a jasný. Môžeme vytvoriť experiment napríklad na vyplnenie kontaktného formulára alebo vloženie produktu do košíka.

 

experiment

 

Cieľ experimentu

Cieľom experimentu by mala byť definovaná metrika, ktorá bude použitá k vyhodnocovaniu výsledkov. Na zvýšenie  počtu tržieb sa vyberie cieľ – elektronický obchod. Pokiaľ boli v Google Analytics predefinované ciele, je možné vybrať z ponuky konkrétny cieľ. Pre znižovanie miery okamžitých odchodov alebo zvýšenie priemerného počtu podstránok na jedného používateľa sa vyberie metrika s názvom „používanie web stránky.“

Rozdelenie zobrazenia

Po nastavení cieľov experimentu je možné vybrať počet zobrazení používateľov konkrétneho cieľa v percentuálnom pomere. Určuje, koľkým percentám používateľov sa zobrazí nový variant webovej stránky. Pre rýchle výsledky je možné vybrať vysoký podiel percentuálneho zobrazenia. Pokiaľ je experiment príliš riskantný, je vhodné vybrať menší podiel zobrazenia. V pokročilých nastaveniach je možné priamo úmerne distribuovať používateľov medzi konkrétne ciele. Taktiež je možné zapnúť email upozornenie pre informáciu o všetkých zmenách daného experimentu.

Taktiež je možné nastaviť minimálnu dobu experimentu. Google Analytics umožňuje nastaviť prahovú hodnotu dôveryhodnosti cieľa (85%, 90%, 95%, 98%) a po dosiahnutí sa experiment automaticky vypne. Čím je vyššia prahová hodnota, tým bol experiment úspešnejší. Ale taktiež potrebuje Google viac času na vyhodnotenie experimentu, pretože potrebuje získať väčšie množstvo dát.

Konfigurácia experimentu

V tomto kroku je potrebná konfigurácia experimentu. Stačí zadať originálnu URL a následne definovať všetky URL varianty experimentu. Po nastavení sa automatický zobrazí náhľad, kde je možné overiť, či boli URL adresy nastavené správne.

 

 

Na konci formulára je možné vygenerovať kód, ktorý je potrebné umiestniť bezprostredne za značku <head> na pôvodnú web stránku. Následné už len počkáte na posúdenie experimentu a následne kliknete na pustiť experiment.