Google Tag Manager spravovanie značiek a častí kódov

Google Tag Manager spravovanie značiek a častí kódov

google tag manager

Google Tag Manager slúži na manažment jednotlivých značiek, umožňuje rýchle a jednoduché spravovanie značiek a častí kódov na webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii. Tag Manager je možné využívať pri marketingových nástrojoch, ktoré potrebujú sledovať správanie používateľov na webovej stránke. Môžete pridávať a aktualizovať značky pre nástroje AdWords, Google Analytics, Firebase Analytics, Floodlight a prípadne využívať značky tretích strán alebo vlastný formát značiek. Značky je možné upravovať v administračnom rozhraní Tag Manager bez toho, aby bolo potrebné zasiahnuť do kódu stránky.

Tag Manager umožňuje viaceré dôležité funkcie bez toho, aby bolo potrebné zasahovať do kódu stránky:

  • hodnota konverzie – umožňuje zasielať dáta o hodnote konverzie do Adwords a Facebooku,
  • spúšťač udalosti – na základe toho, ako ďaleko sa používateľ dostal pri čítaní určitého textu, je možné spustiť relevantnú udalosť na konkrétny produkt alebo službu,
  • dynamický remarketing – zasielanie dát o objednávkach, produktoch, stránkach priamo do Adwords a Facebooku,
  • nastavenie udalosti – na akúkoľvek akciu používateľa, napríklad kliknutie na nejaký odkaz, vyplnenie formulára a podobne.

Tag Manager kontajner

Na začiatku je potrebné vytvoriť účet v Tag manager a následne sa vytvorí kontajner.

 

 

Tento kontajner sa vloží na webovú stránku. Aké informácie sa budú v kontajneri nachádza sa definuje priamo v administrácii Tag Manager. Pokiaľ je potrebné vložiť nový sledovací kód, tento kód je potrebné pridať do kontajnera a následne definovať pravidlá v Tag Manager, kedy sa sledovací kód má spustiť.

 

Pravidla Tag Manager

Aby sa bezproblémovo Tag Manager spustil, musia byť splnené určité predefinované pravidlá. Základné pravidlo je predefinované na všetky podstránky, čo využíva samotný kód Google Analytics. Všetky pravidlá sú textové, či už daná podstránka obsahuje určitý reťazec, končí na reťazec, vyhovuje regulárnemu výrazu a podobne. Pre konverziu stačí definovať reťazec, aby sa zhodoval s podstránkou, ktorá sa zobrazí používateľovi pri úspešnom dokončení objednávky.

Makrá

Určitá URL adresa, udalosť alebo podstránka využívaná pri definovaní pravidiel sa v Tag Manager volá makro. Je to entita, v ktorej sú uložené informácie. Využíva dátovú vrstvu, ktorá je v podstate JavaScript pole. Do JavaScript poľa je možné pri určitej aktivite vložiť textovú hodnotu, ktorá sa využije pri pravidlách. Textová hodnota je pravidlo, ktoré pri určitej udalosti spustí konkrétny kód.

Je možné definovať aj vlastné makrá, obsahujúce konkrétne hodnoty prvku na základe atribútu a id prvku. Makrá umožňujú na základe pravidiel získavať veľké množstvo údajov z web stránky.