História analýzy návštevnosti

História analýzy návštevnosti

analyza navstevnosti

Analýza web stránky vzájomné súvisí s počiatkom samotného internetu, ktorý spadá do 90. rokov minulého storočia. Na začiatku sa údaje o používateľoch získavali pomocou serverových logov. Tieto logy zobrazovali zobrazenie web stránok, kde bola definovaná konkrétna IP adresa, webový prehliadač, operačný systém a taktiež webová stránka, pomocou ktorej sa používateľ dostal danú na web stránku.

Prvá spustená služba, ktorá dokázala zaznamenávať návštevnosť, sa nazývala WebTrends, tá ukladala všetky informácie do súboru. V roku 1995 bol vytvorený program Analog dáta, ktorý ukladal všetky informácie do prehľadnej tabuľky a taktiež vedel tieto informácie vizualizovať pomocou grafu.

V roku 1996 boli založené spoločnosti Accure, OmnitureWeb Side a taktiež bolo spustené prvé počítadlo návštevnosti Web-Counter, ktoré bolo možné pomocou inframe kódu zobrazovať priamo na webovej stránke. Postupne vznikali ďalšie spoločnosti, ktoré vytvárali programy na analýzu návštevnosti.

Významný krok sa odohral v roku 2005, keď odkúpila spoločnosť Google analytický software Urchin od spoločnosti Urchin Software Corporation. Ďalšia služba, ktorá bola spustená v roku 2006, mala názov ClickTale. Vedela analyzovať správanie návštevníkov a vytvárať teplotné mapy, ktoré farebne znázorňovali pohyb na webovej stránke. Spolu s príchodom tabletov a smartfónov sa jednotlivé nástroje neustále prispôsobujú a vylepšujú na základe trendov.