Metódy získavania dát o používateľoch

Metódy získavania dát o používateľoch

cookies metoda zaznamenávania návštevnosti

Každý nástroj, ktorý je určený pre webovú analýzu, musí nejakým spôsobom spracovávať dáta z web stránky alebo mobilnej aplikácie. Metódy jednotlivých nástrojov sa odlišujú, preto sa neodporúča porovnávať získané údaje  medzi nástrojmi.

Existujú tri základné metódy získavania dát a jedna metóda, ktorá kombinuje tieto základné metódy.

Značkovanie stránok pomocou Cookie

Táto metóda je založená na  princípe vloženia Javascript kódu do hlavičky na každej sledovanej podstránke. Všetky informácie sú získavané pomocou webového prehliadača na základe ukladania cookies. Túto metódu používa Google Analytics. Medzi hlavné výhody patrí vysoká presnosť, jednoduchosť implementácie, získavanie údajov v reálnom čase. Informácie cookies umožňujú webovým serverom si zapamätať informácie o používateľoch. Ide o informácie napríklad o vybratom jazyku alebo lokalite, v ktorej sa používateľ nachádza. Na základe informácií o mieste môžu webové stránky ponúkať lokálne vyhľadávanie alebo predpovedať počasie v mieste pohybu či poskytnúť aktuálne informácie o doprave.

Predvoľba – používateľom, ktorí využívajú Google, sa do prehliadača uloží špeciálny cookies súbor s označením NID. Prehliadač následne súbor cookies odosiela na webový server Google. NID obsahuje jedinečný identifikátor, ktorý Google používa na uchovávanie všetkých predvolených informácií, ako sú napríklad informácie o počte výsledkov na jednej strane, predvolený jazyk a filter na bezpečné vyhľadávanie.

Zabezpečenie – súbory cookies ďalej Google používa na autorizáciu jednotlivých používateľov a na ochranu osobných údajov pri neoprávnenej autorizácií tretích strán.  Google taktiež používa súbory s označením SID a HSID, ktoré ukladajú šifrované informácie u Google účtov. Používajú sa aj na uloženie digitálneho podpisu. Kombinácia SID a HSID súborov chráni používateľov pred mnohými útokmi. Napríklad pred zneužitím vyplnených formulárov.

Procesy – Google používa cookies s označením IBCS, ktoré umožňujú otvoriť viacero Google dokumentov v jednom prehliadači. Po vypnutí IBCS cookies nebudú Google dokumenty fungovať správne.

Inzercia súbory cookies používa Google na zvýšenie príťažlivosti reklám pre používateľov a rovnako, aby ponúkol svojím inzerentom lepšie podmienky. Cookies NID a SID sa najbežnejšie používajú na relevantné vyhľadávanie, aby sa používateľom nezobrazili reklamy, ktoré už videl. Na základe získaných informácií si Google zapamätá posledné vyhľadávanie, interakciu s jednotlivými reklamami. A následne môže zobrazovať používateľom relevantné výsledky napríklad na rôznych internetových obchodoch.

Serverové logy

Ide o získavanie dát na strane servera. Logovacie súbory sú primárne určené na získavanie technických dát. Túto metódu využívajú nástroje ClickTracks a AWstats. Výhodou je spracovanie aj starších údajov, jednoduchá implementácia a to, že všetky logovacie súbory sú uložené na strane firmy, pokiaľ využívajú vlastný server.

Meracia bodka (Web Beacons)

Je založená na princípe implementácie obrázku na webovú stránku, ktorý odkazuje na tretiu stranu a sleduje volanie požiadaviek na obrázok. Výhodou je rýchle spracovanie údajov. Veľkou nevýhodou je zakázanie obrázkov zo strany používateľa a obmedzené možnosti merania. Web Beacons využíva napríklad služba toplist.sk.