Piwik analytický nástroj na sledovanie návštevnosti

Piwik analytický nástroj na sledovanie návštevnosti

piwik analyticky nastroj

Piwik je opensource analytická aplikácia, ktorý je postavený na PHP a MYSQL. Nástroj je možné bezplatne stiahnuť a nainštalovať na server.  Piwik pracuje v reálnom čase, poskytuje detailné reporty o používateľoch, napríklad aké kľúčové slová vyhľadávajú, odkiaľ používatelia prišli, ako dlho trávili časť na web stránke a mnoho ďalšieho.

Piwik nemá uzatvorenú skupinu programátorov, ktorí sa podieľajú na vývoji a aktualizácii softwaru. Na vývoji Piwik môže pracovať externe ktokoľvek, kto má programátorské znalosti.

Výhody Piwik

Práca v reálnom čase: všetky reporty v Piwik sú generované v reálnom čase. Piwik umožňuje spracovať reporty každých 10 sekúnd, ale vhodné je nastaviť interval aspoň na každú hodinu.

Pluginy: všetky prvky Piwik fungujú prostredníctvom pluginov, ktoré je možné jednoducho pridávať, takže funkcionalitu a vizuálne rozhranie je možné prispôsobiť individuálne.

Získavanie údajov: vzhľadom na to, že Piwik je nainštalovaný na server používateľa, všetky reporty sa ukladajú do databázy a všetky dáta sú dostupné pomocou API rozhrania. Následne je možné všetky dáta exportovať v rôznych formátoch napr. php, json, xml a ďalšie.

Bezpečnosť: na rozdiel od Google Analytics sú všetky dáta uložené na serveri používateľa a neposielajú sa mimo pôvodného servera. Používateľ ma nad všetkými dátami plnú kontrolu, môže ich kedykoľvek zmazať, exportovať.

Nevýhoda oproti Google Analytics: Najväčšou nevýhodou oproti Google Analytics, je že Piwik je vhodný len pre používateľov, ktorí používajú vlastný server.  Z tohto vyplýva, že Piwik nie je možné implementovať na rôzne blogy, stránky a eshopy ktoré sa nenachádzajú na serveri používateľa.