Vytváranie teplotných máp CrazyEgg

Vytváranie teplotných máp CrazyEgg

crazy-egg teplotné mapy

CrazyEgg nie je štandardným sledovacím nástrojom, na rozdiel od Google Analytics sa špecializuje na teplotné mapy.

Teplotné mapy slúžia testovaniu a následnému vylepšovaniu používateľnosti web stránky, zvyšovaniu konverzie a zníženiu miery okamžitých odchodov zo stránky.  Teplotná mapa je výsledok agregovaného chovania používateľov webových stránok. Napríklad pri teplotnej mape klikov na stránke sú výraznejšie označené tie miesta, na ktoré sa najviac kliklo. Podobne je to s meraním pohybu myši alebo skrolovaním stránky. Rovnako dokážeme zistiť, koľko bolo klikov na neaktívny odkaz a následne spraviť potrebné opatrenia.

 

teplotne mapy menu

 

CrazyyEgg ponúka tieto možnosti

  • overlay – zobrazuje počet kliknutí na určitý odkaz na webovej stránke, prípadne percentuálne zobrazenie kliknutí,
  • confetti – pomocou tohto zobrazenia je možné jednotlivé kliknutia rozšíriť o detailné informácie každého používateľa,
  • mapa pohybu myší – sledovanie, kadiaľ používateľ najviac pohybuje myšou, z anglického slova eye mouse tracking – sledovanie myší pomocou očí,
  • mapa skrolovaní – ako hlboko používateľ danú webovú stránku skroluje. Na základe tejto analýzy vieme presunúť dôležité prvky na stránke zo spodnej časti,
  • mapa pozornosti zobrazuje, koľko času strávi používateľ sledovaním určitej časti stránky,
  • sledovanie vybratého používateľa uvidíme každý pohyb myšou, každé kliknutie, pohyb medzi jednotlivými podstránkami až po vyplnenie formulára alebo uskutočnenie objednávky v internetovom obchode.

 

teplotna mapa scroll

teplotne mapy detial produktu

 

Google Analytics má implementovanú podobnú funkcionalitu teplotných máp s názvom Google Site Overlay. Pomocou tohto nástroja vieme zistiť iba počet kliknutí na daný odkaz, ale nezobrazuje presné miesto, na ktoré používateľ klikal. Rovnako vznikajú nepresnosti, pokiaľ má webová stránka dva odkazy odkazujúce na jednu podstránku, pretože Google Site Overlay zobrazí súčet kliknutí na daný odkaz a nezobrazuje informácie jednotlivo pre každý odkaz.