Možnosti Google Adwords ppc reklamy na internete

Možnosti Google Adwords ppc reklamy na internete

google adwords

Google Adwords je reklamný systém na tvorbu a správu reklám v Google. Google reklama je najefektívnejšia forma reklamy v súčasnosti. Tento nástroj Google ponúka zdarma. Google reklama funguje na princípe platby za klik (PPC – pay per click). V preklade to znamená, že Google-u sa platí za používateľov, ktorý reálne kliknú na webovú stránku. Reklama sa nastavuje pomocou reklamného systému Google Adwords a zobrazuje sa cez kľúčové slová nastavené v tomto systéme. V súčasnosti má Google pre platenú reklamu vyhradené prvé štyri a posledné štyri miesta.

Výhody Google Adwords

 • relevantná reklama – zobrazuje sa iba používateľom, ktorí vyhľadávajú dané kľúčové slovo,
 • forma reklamy – má na výber viacero foriem reklamy (bannerová, textová, pre mobilné zariadenia),
 • prehľady – je možné zobrazovať prehľady o všetkých klikoch,
 • PPC – platba za klik a nie za zobrazenie reklamy,
 • zobrazenie – je možné zobrazovať reklamu po celom internete, napríklad partnerské webové stránky Google alebo zobrazovanie na Youtube.

Aby reklama bola efektívna, je potrebné spraviť viacero krokov. Detailné nastavenie kampane, vytvorenie pútavých textov, nastaviť optimálny rozpočet a neustálu kontrolu a optimalizáciu.

Cena za klik

Algoritmus riadenia reklám prebehne pri každom zobrazení reklamy. Preto sa jednotlivé pozície reklám v priebehu dňa neustále menia a rovnako sa mení počet inzerentov a cena za klik. Maximálna cena za klik nie je totožná s cenou, ktorú inzerent reálne zaplatí. Je to maximálna cena, ktorú Google garantuje za kliknutie na danú reklamu. Reálna cena za klik môže byť nižšia.

 • maximálna cena (max CPC) – je maximálna cena za klik, ktorú je inzerent ochotný zaplatiť,
 • skutočná cena – reálna cena, ktorú inzerent platí,
 • minimálna cena (min BID) – je minimálna cena, ktorú Adwords požaduje na zaplatenie, aby reklamu spustil,
 • cena za prvú stranu (first page BID) – Adwords taktiež prepočítava minimálnu cenovú ponuku, ktorú je potrebné vybrať, aby sa reklama dostala medzi reklamy na prvej strane.

Pozícia reklamy

Skóre kvality sa pohybuje na stupnici od 1 po 10, je vypočítané pre každé kľúčové slovo zvlášť a ovplyvňuje pozíciu reklamy na dané kľúčové slovo.

Skóre kvality ovplyvňuje viacero faktorov:

 • očakávaná miera preklikov – počet preklikov, ktoré systém očakáva  na základe predchádzajúcich reklám na danú webovú stránku,
 • kvalita vstupnej stránky – relevantnosť, kvalita a štruktúra vstupnej stránky, systém dokáže rozpoznať, či kľúčové slovo, na ktoré sa inzeruje, je skutočne tematické so vstupnou stránkou, rovnako je dôležitá rýchlosť načítania vstupnej stránky,
 • relevancia reklamy voči vyhľadávaným dotazom – vyhodnocuje, či je text relevantný k dotazom používateľa ,
 • výkon podľa zariadenia – ako je reklama efektívna v jednotlivých zariadeniach,
 • geolokácia – úspešnosť reklamy v jednotlivých lokalitách.

Plánovač kľúčových slov

Plánovač kľúčových slov je bezplatný nástroj od Google Adwords. Na základe tohto nástroja je možné vyhľadávať nápady pre kľúčové slová a reklamné skupiny. Následne je možné predpokladať, akú výkonnosť by mohol mať vybraný zoznam kľúčových slov. Plánovač kľúčových slov môže pomôcť vytvoriť konkurencieschopné cenové ponuky a rozpočty pre jednotlivé reklamné kampane.

Výhody:

 • prieskum kľúčových slov – Google Adwords vyhodnotí a zobrazí nápady kľúčových slov o danom produkte alebo službe, na ktoré bude reklama spustená,
 • získanie prognóz návštevnosti – na základe historických údajov Google Adwords zobrazí prognózy vyhľadávania a kliknutia pri danom rozpočte na jednotlivé kľúčové slová, na základe týchto údajov je možné predpokladať výkonnosť reklamných skupín.

Google Trends

Nástroj slúži na zistenie hľadanosti vybraných kľúčových slov. Cielenie pri vyhľadávaní je rovnako dôležité ako pri nastavení reklamy, preto je možné si vybrať niekoľko nastavení, podľa ktorých je možné výrazy filtrovať.

 • poloha – počet vyhľadávania vybraných kľúčových slov z celého sveta až po filtrovanie podľa vyhľadávania určitého miesta,
 • čas – je možné si vybrať časový horizont od roku 2004 alebo si nastaviť vlastné obdobie,
 • kategória – všetky výrazy sú roztriedené do viacerých kategórií.

Výhodou Google Trends je, že zobrazuje štatistiky v prehľadnom grafe.  Prvým grafom je záujem v priebehu času. Je to graf, ktorý ukazuje relatívne hodnoty. Nie je možné z grafu zistiť presný objem vyhľadávania, ale kedy najviac používateľov dané kľúčové slovo vyhľadávalo vo zvolenom časovom horizonte.

Graf regionálneho záujmu ukazuje, koľko percent vyhľadávania uskutočnili jednotlivé krajiny. Údaje sú rovnako zobrazené na mape, v ktorej je možné zobraziť záujem v priebehu času.

Remarketing

Remarketing je cieľová forma reklamy, ktorú ponúka Google Adwords. Umožňuje osloviť konkrétnych používateľov, ktorí už v minulosti navštívili webovú stránku alebo uskutočnili určitú predefinovanú konverziu.

Metóda remarketing spočíva v zacielení na určitú skupinu používateľov. Technicky reklama funguje tak, že používatelia, ktorí navštívili webové stránky, sú označení pomocou cookies a tieto cookies sú priradené do zoznamu používateľov. Používatelia, ktorí sú zaradení v danom zozname, následne uvidia spustenú reklamu vo forme banneru  alebo textovej reklamy. Jedná sa teda o oslovenie používateľov, ktorí už raz na webovej stránke boli.

V každom Google Adwords účte je možné vygenerovať špeciálny remarketingový kód, ktorý je potrebné vložiť na webovú stránku a slúži na zber informácii. Cieľové publikum, ktoré je potrebné osloviť, môže byť rôzne segmentované. Reklamu je možné zacieliť na všetkých používateľov webovej stránky alebo iba na tých, ktorí navštívili určitú kategóriu, uskutočnili predefinovanú konverziu (vyplnenie formulára, nákup v internetovom obchode) alebo vložili produkt do košíka, ale zatiaľ nenakúpili.