Základne nastavenia Google Analytics

Základne nastavenia Google Analytics

google analytics

Google Analyltics je nástroj, ktorý nám umožňuje sledovať a poskytovať konkrétne informácie o všetkých používateľoch danej webovej stránky. Google ponúka bezplatnú implementáciu, preto je to najrozšírenejší webový sledovací nástroj.

Tento nástroj okrem samotného sledovania používateľov umožňuje izolovať a analyzovať rôzne typy návštevnosti, napríklad organická, platená, affilate návštevnosť a podobne. Používateľ si môže vytvárať vlastné prehľady, sledovacie časti môže rozdeliť na viaceré segmenty a následne ich analyzovať. Pomocou Google Analytics môžeme sledovať interakciu konkrétneho používateľa. Vieme zistiť, odkiaľ používateľ prišiel, na ktoré časti na stránke klikol a či uskutočnil potrebnú konverziu.

Rozhranie Google Analytics je rozdelené do 4 hlavných skupín:

 • publikum – koľko ľudí navštevuje web stránku,
 • akvizícia – odkiaľ sa dostavajú používatelia na web stránku,
 • správanie – správanie používateľov na stránke,
 • konverzie – vykonanie požadovanej akcie na stránke.

Každá táto skupina je nevyhnutná pri nastavovaní marketingových aktivít a identifikácii zákazníkov.

Štruktúru Google Analytics

Po úspešnej implementácii sledovacieho kódu je potrebné nastaviť štruktúru Google Analytics.

Štruktúru tvoria 3 zobrazenia:

 • nefiltrované údaje – základné zobrazenie, v ktorom sú zozbierané všetky neodfiltrované dáta,
 • testovacie zobrazenie – ak je potrebné odfiltrovať dáta napríklad od spamov a robotov, je vhodné na začiatku vytvoriť testovacie zobrazenie a zistiť, či všetko funguje správne,
 • master zobrazenie – otestované filtre a nastavenia by sa mali nastaviť do hlavného predvoleného filtra a následne pri tvorbe reklamy tieto údaje prepojiť s Google Adwords.

Základné nastavenie účtu

Zdieľanie všetkých údajov: je nevyhnutné nastaviť zdieľanie všetkých údajov, ktoré Google Analytics ponúka. Po ich nastavení bude Google lepšie vyhodnocovať a získavať údaje z webovej stránky.

 

 

Demografické údaje a záujmu: Je potrebné povoliť demografické údaje a záujmy používateľov. Na základe tohto nastavenia je možné získavať informácie o veku, pohlaví, lokalite a záujmoch používateľov konkrétnej web stránky.

Zhromažďovanie údajov: V nastaveniach zhromažďovanie údajov je možné zapnúť funkciu remarketing. Google bude môcť pomocou segmentov vytvárať veľmi špecifické remarketingové zoznamy.

Nastavenie cieľov

Nastavenie cieľov je jedným z najdôležitejších bodov v Google Analytics. Ciele sa nazývajú aj konverzie, čo je hlavná metrika pri sledovaní výkonnosti reklamných kampaní.

Konverzie sa delia na mikro a makro konverzie:

Makro konverzie – sú tie, ktoré sa ako hlavné podieľajú na zisku. Pri elektronickom obchode je možné za makro konverziu považovať dokončenie objednávky. Prípadne pri iných typov stránok je makro konverzia napríklad vyplnenie formulára.

Mikro konverzia – sú jednotlivé akcie, ktoré pomáhajú, aby používateľ vykonal makro

konverziu. Mikro konverzia môže byť napríklad odoberanie newsletteru alebo stiahnutie ebooku.

Nastavenie cieľov môže byť aj technický náročné. Hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje náročnosť, je samotná webová stránka. Programátorsky náročnejšie to môže byť v prípade, ak webová stránka napríklad po vyplnení formuláru nemá vlastnú ďakovnú podstránku, ale samotný formulár sa pošle na pozadí tej istej podstránky.

Filtre

Filtre patria medzi hlavné nastavenia pre získanie kvalitných dát. Filtre slúžia nato, aby odseparovali zlé, nepravdivé údaje od relevantných údajov. Výsledky Google Analytics okrem spamu často skresľujú aj prístupy zamestnancov firmy. Je pravdepodobné, že zamestnanci často chodia na firemné stránky. Preto je potrebné nastaviť filter, ktorý nebude brať do úvahy používateľov konkrétnej IP adresy.

 

Vlastné upozornenia

V niektorých prípadoch sa môže stať, že po prihlásení do Google Analytics sa zistí, že už dlhšiu dobu sa neukladajú žiadne údaje. Problém mohol spôsobiť samotný programátor, ktorý omylom zmazal sledovací kód, alebo nejaká automatizovaná aktualizácia systému. Aby sa týmto situáciám predišlo, stačí definovať podmienku a email, na ktorý sa odošle upozornenie, ak sa podmienka naplnila.

 

 

Základné metriky

Najdôležitejšie metriky, ktoré je potrebné minimálne zo začiatku sledovať, sú relácie, používatelia, zobrazenia stránky, počet stránok na reláciu, priemerné trvanie relácie, miera okamžitých odchodov a percento nových relácií.

 • relácie (session) relácia je dĺžka trvania návštevnosti stránky jedného používateľa, zvyčajne nastavená na 30 minút. Pokiaľ používateľ odíde z webovej stránke a následne sa vráti do 30 minút, tak Google Analytics započíta 1 reláciu,
 • používatelia (session) – počet návštevníkov, ktorí majú minimálne jednu reláciu na stránke, táto metrika na rozdiel od relácie poukazuje na to, koľko unikátnych používateľ prišlo na webovú stránku,
 • počet stránok na reláciu (pages per session) – je to priemerný počet navštívených podstránok na webovej stránke za jednu reláciu,
 • miera okamžitých odchodov (bounce rate) – táto metrika vypovedá o tom, koľko používateľov po navštívení jednej podstránky opustili webovú stránku. Pokiaľ ma webová stránka iba jednu podstránku, tento údaj nie je dôležitý,
 • percento nových relácii (percent of new sessions) – ukazuje, koľko prišlo na webovú stránku nových používateľov.

Reporty

Ideálnym spôsobom, ako začať merať úspech webovej stránky, je porovnávanie údajov z predchádzajúceho a aktuálneho obdobia. V Google Analytics je možné vybrať určité obdobie a následne ho porovnávať s aktuálnym. Na základe týchto výsledkov je možné zistiť, či návštevnosť stránok postupne stúpa v rovnakom časovom horizonte.

 

 

Kto sú návštevníci stránky

Vďaka Google Analyitcs je možné presne zistiť, aká cieľová skupina navštevuje webovú stránku. Na základe tohto prehľadu je možné vytvoriť reklamy na mieru podľa veku používateľov.

 

 

Hlavné zdroje návštevnosti

Veľmi dôležitý je report, v ktorom je možné zistiť jednotlivé zdroje návštevnosti. Zdroj identifikuje názov domény, odkiaľ používatelia prišli na webovú stránku. Médium bližšie identifikuje vybratý zdroj. Napríklad z Google vyhľadávania sa môže používateľ

prekliknúť na webovú stránku z CPC (platená reklama) alebo cez organické hľadania (organic).

 • CPC – platená reklama z Google Adwords,
 • organic – prirodzená návštevnosť z Google vyhľadávača,
 • refferal – doména, odkiaľ používateľ prišiel na cieľovú webovú stránku,
 • direct – priamy prístup na webovú stránku, napríklad po zadaní web stránky do prehliadača,
 • display – bannerová reklama v systéme Google Adwords.

UTML BUILDER

Google Analytics taktiež nie je 100%-ný nástroj na zisťovanie zdroja návštevnosti. V reportoch neukazuje vždy také informácie, ktoré by sa očakávali. Do priamych prístupov zahŕňa  všetky návštevnosti, ktoré nevie rozpoznať. Zaraďuje sem napríklad email marketing, odkazy z PDF dokumentov, odkazy z prezentácii. Facebook prístupy nerozdeľuje na platené a neplatené, ale všetky návštevnosti zaraduje do referral.

Pokiaľ je potrebné rozpoznávať tieto zdroje návštevnosti, na to slúži nástroj UTML Builder. Stačí do neho vložiť URL adresu a médium, ktoré sa má sledovať ako zdroj návštevnosti. Následné sa tieto zdroje budú zobrazovať v reportoch Google Analytics.

Vstupné stránky

Vstupne stránky (landing pages) sú podstránky webovej stránky, na ktoré sa používatelia dostanú ako na prvé. Na základnej vstupnej stránke sa používatelia rozhodujú, či budú ďalej  pokračovať v prezeraní webovej stránky. Preto by sa mali identifikovať a optimalizovať pre čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Taktiež by mali obsahovať rozcestník na dôležité podstránky, kam sa ma používateľ dostať.

Výstupné stránky

Výstupné stránky sú podstránky, z ktorých používatelia odchádzajú preč z webovej stránky. V ideálnom prípade sú to ďakovacie podstránky po uskutočnení konverzie, čiže dokončení objednávky na eshope. Výstupné stránky je možné zistiť v prehľadoch exit pages.